WCMAM | WCModernArtMuseum

przestrzeń zbiegów okoliczności | ekspozycja stała | space of coincidences | permanent exhibition

_________


WCMAM | WCModern Art Museum
przestrzeń zbiegów okoliczności | space of coincidences

ekspozycja stała | kolekcja in progress
permanent exhibition | art collection in progress

kurator | curator: Mariusz Jodko

_________


artyści | artists

Janusz Bałdyga | Mira Boczniowicz | Jacek Dziubiński | Julita Gielzak | Dariusz J. Gorski | Bożena Grzyb–Jarodzka | Marcin Harlender | Alicja Jodko | Szymon Kobylarz | Jerzy Kosałka | Magda Migacz | R. Mutt | Monika Niwelińska | Wojciech Puś | Anna Szczerba | Kamila Wolszczak

[17.05.2017]