entropia | WIZJA LOKALNA 03
 
 
 
 

Wizja Lokalna | foto: M.Jodko, A.Rerak

The Scene of the Crime /1-7/ P.Szmitke, /8-11/ K.Kos, /28-40/ D.Podsiadły, /41-49/ O.Lewicka

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuba Kos, , Piotr Szmitke,

WIZJA LOKALNA 03 | THE SCENE OF THE CRIME 03

kurator: Mariusz Jodko | curated by: Mariusz Jodko

4.12.

wstęp wolny | admission freeProjekt WIZJA LOKALNA dedykowany jest wyobraźni i miejscu, w którym działa Galeria Entropia, jego historii i aktualnej rewitalizacji. Niedawno zakończony remont budynku jest pretekstem do spojrzenia nań z wielu perspektyw w tym również aktualnych praktyk artystycznych. Jest to przestrzeń różnorodnych działań wizualnych, dźwiękowych, wykładów i wystąpień.

M.J.

więcej nt. projektuj: http://www.entropia.art.pl/view_news.php?id=53

_________________________________Uczestnicy 3 odsłony Wizji Lokalnej:

Dr Kuba Kos - adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, historyk sztuki specjalizujący się w architekturze XVIII i XIX wieku oraz historii fotografii, emocjonalnie związany z Galerią Entropia od początku jej istnienia.
Dr Kos opowie kwieciście i z detalami o stylu, historii i mieszkańcach domu przy dawnej Buttner Strasse no. 4. /Rzeźnicza 4/ W trakcie wykładu odbędziemy swoistą podróż wzrokową w przestrzeni i czasie podążając za światłem reflektora wydobywającego kolejne fragmenty z niebytu nieuwagi i niewiedzy.

Olga Lewicka - artystka i filozofka, absolwentka wrocławskiej ASP, m.in. laureatka I nagrody w konkursie im. E. Gepperta /2005/.
W swoim wystąpieniu odniesie się do historii siedziby Entropii, a jeszcze intensywniej do entropii samej historii i konkretnego zdarzenia z okresu stanu wojennego.

Dominik Podsiadły - artysta całkowicie niezależny, działający jako malarz, rzeźbiarz, instalator, performer, muzyk, a swoją kontrowersyjną sztukę tworzący często poza witrynami oficjalnych galerii, preferujący socjo-urbanistyczną dżunglę jako tło swoich dzialań przedstawi wirtualną podróż po zakamarkach systemowych mediaplayerów.

Piotr Szmitke - teoretyk sztuki i artysta interdyscyplinarny - malarz, scenograf, kompozytor i dramatopisarz, autor i propagator nowego pojęcia w sztuce - metaweryzmu, który stanowi podwalinę tworzenia alternatywnej historii sztuki, opartej na założeniu, że dzielem jest sam człowiek tworzący dzieło.
Jego działanie rysunkowe i projekcja będzie eksplorować przestrzeń holu czyniąc zeń siedlisko fantomów platońskich.


Olga Lewicka
WIZJA LOKALNA: OBFITOŚĆ I NIEDOSTATEK

W odczycie "Wizja lokalna: Obfitość i niedostatek" wracam pamięcią do stanu wojennego, konkretnie do roku 1982. Andrzej Kostołowski miał podówczas w Ośrodku Dokumentacji i Propagandy Sztuki (w miejscu, gdzie obecnie działa Galeria Entropia) odczyt pt. "Przygody artysty w krainie obfitości i przygody artysty w krainie niedoboru". Manuskrypt tego odczytu zaginął. Jego treść oraz przebieg tamtego wieczoru znam jedynie z opowiadań Andrzeja Kostołowskiego.

Poprzez mój tekst chciałabym teraz podjąć próbę rekonstrukcji pokładów historii i za pomocą metaforycznej gry pojęciami "obfitości" i "niedostatku/niedoboru" ożywić je na dzisiejsze potrzeby rozumienia i tworzenia: życia i sztuki. Pojęć "obfitości" i "niedostatku" użyję także jako określeń bycia i nie-bycia, teraźniejszości i przeszłości, pamięci i nie-pamięci, wiedzy i nie-wiedzy, całości i fragmentu.

W nawiązaniu do historii Galerii Entropia i konsekwencji jej obecnej przymusowej restauracji mają mnie te pojęcia zbliżyć do złóż i pokładów historii nie do końca zrozumiałej i logicznej, do historii Entropii i entropii historii, w tym też do mojej osobistej historii oraz mojego nie-bycia w Polsce w czasie stanu wojennego; chciałabym wrócić pamięcią do czasu mojej nieobecności, jak i do czasu niebytu Entropii - i skonstruować na granicy fikcji i prawdy nową historię z fragmentów widzialnych, choćby teraz na ścianach Entropii, i niewidzialnych, lecz zapamiętanych, zapisanych, lecz zagubionych, jak choćby w przypadku manuskryptu Andrzeja Kostołowskiego.

Historia sztuki i historia stanu wojennego, historia Entropii i moja historia zbiegną się zatem w próbie rekonstrukcji sytuacji podczas odczytu Andrzeja Kostołowskiego w roku 1982 i jej aktualizacji na dzisiejsze potrzeby życia i sztuki.