entropia | WIZJA LOKALNA 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuba Bąkowski, Karolina Freino, Julita Gielzak, Bożena Grzyb-Jarodzka, Marcin Harlender, Paweł Jarodzki, Alicja Jodko, Mariusz Jodko, Marcin Mierzicki, Magda Migacz, Wojciech Puś, Andrzej Rerak, Kama Sokolnicka, Krzysztof Wałaszek, Jerzy Kosałka

WIZJA LOKALNA 01 | THE SCENE OF THE CRIME

wystawa | exhibition

24.11 - 11.12.

wstęp wolny | admission freeProjekt "Wizja Lokalna" dedykowany jest wyobraźni i miejscu, w którym się znajdujemy i prowadzimy działalność artystyczną. Trwające kilka miesięcy prace renowacyjne w budynku przy ul. Rzeźniczej 4 we Wrocławiu spowodowały dość istotne zmiany w jego wyglądzie zewnętrznym i fragmentach wnętrza. Odnowione fasady przywracają kamienicy należną jej rangę, zaś remont holu oraz usunięcie drewnianych stempli odsłania i poszerza pole widzenia /i słyszenia/. Remont spowodował także inne skutki np. zniknięcie z przestrzeni holu malarstwa szablonowego, napisów, tagów - słowem ikonografii sztuki miasta mającej swe korzenie w niezależnych działaniach lat 80. Kontekstualizowały one przebiegi Entropii, podobnie jak czynił to na swój sposób późnorenesansowy strop we wnętrzu galerii. Samo wnętrze również uległo pewnej transformacji: zniknęły kraty za oknami /nie będzie więc możliwości zajrzenia do środka z ulicy kiedy już nie ma miejsca aby wejść na pokaz/, zniknęły pozostałości instalacji wod-kan przy stropie /następstwa tego faktu wygenerowały interwencję artystyczno-konserwatorską znanego wrocławskiego artysty/, powiększyła się przestrzeń wystawiennicza o dotychczas biurowe pomieszczenie, zmieniły się dwa pozostałe, a zatem także pole widzenia architektury. Najbardziej spektakularny fakt to odkrycie i odsłonięcie spod wielu warstw farby zaskakujących "szablonowych" motywów malarskich, które jako ekspozycja stała /odkrywka/ będą udostępnione publiczności.

Rozpiętość i nawarstwienie estetyk i funkcji, fragmentaryczność oraz szczególny moment cywilizacyjnej transformacji budynku sprowokowały nas do Wizji Lokalnej, przyjrzeniu się rozmaitym detalom, a także całości z perspektywy historycznej, artystycznej, filozoficznej, czy wręcz archeologicznej. Rzeczywistość remontu, z natury swojej przejściowa, stała się sceną procesów niszczenia i tworzenia historii, odkrywania nowych funkcji istniejących obiektów, ciekawych przypadków i zbiegów okolicznośc, a także treningu zmysłów i wyobraźni. Z entropijnej energii remontu wywodzi się bezpośrednio kilka obiektów i prac prezentowanych na wystawie, które zatem wpisują się w wizję lokalną w charakterze materiałów dowodowych. Inne konstruują ogląd in situ bądź stanowią grę wyobraźni.

"Entropia Resonance" to, z kolei, wizja lokalna /02/ przestrzeni elektro-akustycznej galeriii, próba sprzężenia zwrotnego dokonana przez dwóch muzyków.

Całość projektu zamyka refleksja historyka sztuki interpretującego znaki i detale architektoniczne, funkcje pomieszczeń i historie ich mieszkańców oraz wystąpienie artystki i filozofki odnoszące się do pewnego odczytu o sztuce mającego miejsce w tej przestrzeni na początku stanu wojennego w latach 80.

Galeria Entropia / galeria entropii - jak się komuś przypadkiem powiedziało/ zwraca się także do własnej historii w tym miejscu oraz historii zenętrznych zdarzeń artystycznych będących przedmiotem dokumentacji filmowych. To wizja lokalna in progress, stopniowo udostępniająca na miejscu zbiory archiwum video.

Życząc wielu wizji zapraszam po prostu do przyjścia na ul. Rzeźniczą 4 we Wrocławiu i zobaczenia tego na własne oczy.

Mariusz Jodko | kurator
Projekt "Wizja Lokalna" będzie miał trzy odsłony:

Wizja Lokalna 01
24.11 - 11.12.09
wystawa
otwarcie 24.11.09 godz.18.00 | wtorek
Uczestnicy: Kuba Bąkowski, Karolina Freino, Julita Gielzak, Bożena Grzyb-Jarodzka, Marcin Harlender, Paweł Jarodzki, Alicja Jodko, Mariusz Jodko, Jerzy Kosałka, Marcin Mierzicki, Magda Migacz, Wojciech Puś, Andrzej Rerak, Kama Sokolnicka, Jacek Zachodny

Wizja Lokalna 02
1.12.09 godz.18.30 | wtorek
ENTROPIA RESONANCE
TSU / Robert Curgenven /elektronika, obiekty dźwiękowe, gramofon/, Jorg-Maria Zeger /gitara/
performance dźwiękowy / koncert

Wizja Lokalna 03
4.12.09 godz. 18.00 | piątek
Olga Lewicka "Wizja lokalna: Obfitość i niedostatek" /odczyt/
Piotr Szmitke /działanie wizualne, projekcja/
Kuba Kos "Wizja Lokalna: z punktu widzenia historyka sztuki" /wystąpienie/