entropia | n_T R O P I A . Ćwiczenia z rysunku.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fot. Mariusz Jodko, Maciej Bączyk, Andrzej Rerak

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wystawa towarzysząca TRIENNALE WROCŁAW 2015-16

Maciek Bączyk, Krystian Truth Czaplicki, Marcin Mierzicki, Jan Mioduszewski, Beata Rojek, Michał Szota, Karolina Szymanowska

n_T R O P I A . Ćwiczenia z rysunku.
n_T R O P Y . Drawing exercises.

animacja | architektura | obiekty | rysunek | video + wydarzenia towarzyszące | animations | architecture | objects | drawing | video

08.01 - 29.01.2016

otwarcie: 08.01.2016 godz. 18:00 | piątek

opening: friday, 08 january 2016, 6 PM

wstęp wolny | admission freedziałanie | performance

Alicja Jodko z udziałem Karoliny Szymanowskiej i Krystiana Trutha Czaplickiego
Alicja Jodko with paricipation of Karolina Szymanowska and Kristian Truth Czaplicki

kurator | projekt plakatu | koncepcja przestrzenna i zdarzenia towarzyszące
curator | poster | concept of space and accompaniying events
Mariusz Jodko

_________________

zdarzenia towarzyszące | pokazy: 19.01. i 29.01. godz.18.00
accompaniying events | january 19 and 29, 6 p.m.
n_TROPY RYSUNKU. Ćwiczenia z widzenia. | n_TROPY of DRAWING. Seeing exercises.
| projekcje | re_konstrukcje | | projections | re_constructions
+ performans Miry Boczniowicz „Ołówek Natury i Głowa do Wycierania” z cyklu: „Bycie w.”
http://www.entropia.art.pl/view_news.php?id=392&arc=1&year=2016
_________________

n_TROPIA to umowna przestrzeń wielowymiarowa, gdzie n= ±∞ (plus minus nieskończoność). To także galeryjna przestrzeń ko_egzystencji różnych punktów widzenia, mediów i sposobów patrzenia poprzez formy elementarne np. punkt, linię, płaszczyznę.

Wystawę tworzą wszystkie elementy: prace poszczególnych artystów, działania w ich kontekście, projekcje nakładające się na obiekty, światła, cienie i dźwięki.

Piramida widzenia Leona Battisty Albertiego wizualizowana poprzez plakat oraz działanie Alicji Jodko z udziałem Karoliny Szymanowskiej i Krystiana Trutha Czaplickiego kreśli ogólne zasady kompozycji wystawy.

Praca Beaty Rojek konstytuuje dynamikę optyczną przestrzeni wystawy. Otwarta kompozycyjnie instalacja rysunkowa na płytach gipsowych emanuje energią dalszego rozwoju.

Mobilność i dynamika niektórych form /ruchomy obiekt Marcina Mierzickiego, instalacja Michała Szoty, „Rysunek przypadkowych potrąceń” - performatywny obiekt Jana Mioduszewskiego/ modyfikują przez cały czas przestrzeń wizualną, generując niekończące się warianty elementarnego rysunku.

Praca Karoliny Szymanowskiej wkomponowuje się idealnie w architekturę sklepienia będąc także w relacji z obiektem Krystiana Trutha Czaplickiego w przestrzeni sali ekspozycyjnej.

Projekcja animacji Maćka Bączyka na czarny kubik współtworzy wraz z kształtem statywu /ostrosłup/ i słuchawek /owal/ kompozycję rysunkową. Sama animacja jest fascynującym ćwiczeniem audio-wizualnym opartym na elementarnych formach geometrycznych.

Działanie Miry Boczniowicz „Ołówek Natury i Głowa do Wycierania” z cyklu: „Bycie w.” odnosi się do poszczególnych prac tworząc efemeryczne kompozycje cielesno - wizualne. http://www.entropia.art.pl/view_news.php?id=392&arc=1&year=2016

Chwilowe projekcje prac wizualnych różnych artystów wkomponowują się w istniejące dzieła tworząc wielowymiarowe struktury wizualne. / n_TROPY RYSUNKU. Ćwiczenia z widzenia./
http://www.entropia.art.pl/view_news.php?id=392&arc=1&year=2016

_________________

Wystawa towarzysząca
TRIENNALE WROCŁAW 2015-16
Think Tank lab Triennale International Festival of Contemporary Drawing
http://ttt.wroclaw.pl

_________________

Zdjęcia obok

1 rząd

fot. 1 Maciej Bączyk, Beata Rojek, Marcin Mierzicki, „Niejasność jest nagrodą” / na pierwszym planie/
fot. 2 Beata Rojek
fot. 3 Maciej Bączyk, *** (bez tytułu), animacja, 2016, aranżacja projekcji: Mariusz Jodko
fot. 4 Michał Szota „Ćwiczenie”, instalacja ze sznurków i silników, 2016.
fot. 5 Michał Szota, Marcin Mierzicki, Jan Mioduszewski (w tle)
fot. 6 Jan Mioduszewski, Rysunek przypadkowych potrąceń, performance, 08.01.2016
fot. 7 Jan Mioduszewski, Rysunek przypadkowych potrąceń, 2016
fot. 8 Krystian Truth Czaplicki, Karolina Szymanowska /na drugim planie/
fot. 9 Krystian Truth Czaplicki, Załamanie / gęsta błogość, 2016
stal malowana proszkowo, Twoja karta kredytowa MasterCard, kryształki samoprzylepne, wydruk na folii samoprzylepnej
fot. 10 Karolina Szymanowska
fot. 11 Ćwiczenia z rysunku_________________

n_TROPY (n_TROPIA) is the imaginary multi-dimensional space, where n= ±∞ (plus-minus infinity). It is also a gallery space of co_existence different points of view, media and ways of seeing through such elementary forms as point, line, plane.