entropia | Re: CYKLING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fot. M.J., A.R.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maciek Bączyk, Jakub Jernajczyk, Claus Larsen, Artur Tajber

Re: CYKLING | Re: CYCLING

instalacja | obiekty | video | installation | objects | video

17.05 - 06.06.2014

otwarcie: 17.05.2014 godz. 20:00 | sobota

opening: saturday, 17 may 2014, 8 PM

wstęp wolny | admission freeW Noc Muzeów 17.05.2014 Galeria czynna do 22.00
In Museum Night Saturday 17 May Gallery is open till 10 p.m.

..................

Krążąc wokół definicji zjawisk często spotykamy się z zaskakującymi zbiegami okoliczności, grą słów i znaczeń. Termin recykling w odniesieniu do prezentowanej wystawy zdaje się - podobnie jak same prace - generować wiele skojarzeń. W tym przypadku jest to nie tylko ponowne użycie czy przetworzenie materiałów, ale także np. kinetyczność, powtarzalność, określony porządek następujących po sobie zjawisk i CZAS.

"Cykl", z greckiego "kyklos" - krąg, koło czy jakbyśmy tutaj powiedzieli: "loop", pętla - to przebieg, który ma w swej naturze powrót do umownego początku, przecięcie punktu startu.

Przebiegi w przedstawianych pracach zrealizowanych za pomocą różnych technik i mediów hipnotyzują i pobudzają recykling myśli.

Instalacja Maćka Bączyka "_N_a__g___r____a_____ To się nigdy nie skończy" poprzez zaskakujące użycie szpulowego magnetofonu reporterskiego "Nagra" oraz zapętlonej taśmy magnetofonowej w przestrzeni ekspozycji rozszerza medium dźwiękowe na obszar zjawiskowej wizualności. Elektro-mechaniczna, minimalistyczna praca Clausa Larsena, w której ożywia on łańcuch maszynowy, utożsamia cykl mechaniczny z organicznym. Z kolei interaktywna animacja "Hipocykloida" Jakuba Jernajczyka wizualizuje zagadnienie ruchu, które od wieków nurtowało nie tylko badaczy i filozofów, ale też artystów. Wideofoniczny zapis wieloplanowego performansu Artura Tajbera TIMEMIT wprowadza nowe trajektorie w architekturę wystawy
- doświadczenie człowieka w ruchu, krok po kroku odmierzającego zarówno zewnętrzną przestrzeń otoczenia, jak wewnętrzną - własnej wyobraźni. Aktywność performera na pierwszym planie, tory przemieszczanych przedmiotów multiplikują się i synchronizują z projekcjami poprzednich działań dodając kolejny rytm także do akustycznego wymiaru całości. Zapis jest częścią wieloletniego projektu WALK'MAN / TIMEMIT.

"Re: CYKLING" łączy te osobne, elektromechaniczne i wirtualne byty w jeden wspólny "organizm".


Artyści
……….

Maciek Bączyk /ur. 1977/. Ukończył Wydział Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajmuje się dźwiękiem i obrazem, zarówno w praktyce jak i w teorii. Nagrywał płyty i koncertował z zespołami: AGD, Robotobibok, Małe Instrumenty. Rozwija działania i projekty w obszarze wielu mediów i na ich przecięciu: malarstwo, film eksperymentalny, instalacja, sound art. Współpracuje z Galerią Entropia, gdzie najczęściej prezentuje swoje prace. W pracy teoretycznej tropi dźwięk zawarty w obrazie i obraz ukryty w falach i strukturach dźwiękowych.

Jakub Jernajczyk /ur. 1980/, artysta wizualny, matematyk, popularyzator nauki. Ukończył studia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Pracuje jako asystent w Katedrze Sztuki Mediów wrocławskiej ASP. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2006, 2010, 2012.
Uczestnik wielu wystaw artystycznych oraz konferencji naukowych. W pracy twórczej, badawczej i dydaktycznej skupia się przede wszystkim na relacjach łączących sztukę z nauką. Mieszka i pracuje we Wrocławiu.
http://www.grapik.pl/

Claus Larsen /ur. 1977/, absolwent The Funen Academy of Fine Arts w Odense, Dania. Pracuje ze światłem, dźwiękiem, tworzy obiekty i instalacje. Wykorzystuje w swoich pracach osprzęt przemysłowy, silniki elektryczne, fragmenty wyposażenia technicznego i nadaje im nową funkcję praktyczną i estetyczną. Inspiruje go nauka, matematyka, zjawiska fizyczne. Mieszka i pracuje w Berlinie.
http://clauslarsen.com/

Artur Tajber /ur. 1953/ Ukończył studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Adama Marczyńskiego. Wystawia publicznie od roku 1974. Od połowy lat siedemdziesiątych zaangażowany w ruch sztuki performance. W następnych latach rozwija intensywną działalność artystyczną i kuratorską w Polsce, Norwegii, Kanadzie, Irlandii, Wielkiej Brytanii i wielu innych krajach Europy, obu Ameryk i Azji. Prowadził galerię gt i Pryzmat w Krakowie, współzałożyciel Stowarzyszenia Fort Sztuki. Prowadzi pierwszą w Polsce kierunkową Pracownię Sztuki Performance na Wydziale Intermediów ASP w Krakowie. Mieszka i pracuje w Krakowie.
http://www.artur.tajber.prv.pl/

..................

kurator | curator Mariusz Jodko
zaproszenie | flyer
fot: Maciek Bączyk "_N_a__g___r____a_____ To się nigdy nie skończy"
proj: M.J.