fot. Mariusz Jodko, Andrzej Rerak

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urszula Śliz

TOPOS. METAFORA KRZYWEJ

malarstwo | painting

13.04 - 04.05.2012

otwarcie: 13.04.2012 godz. 20:00 | piątek

opening: friday, 13 april 2012, 8 PM

wstęp wolny | admission free[...] Topos – powtarzający się motyw, obraz. Powtarzający się, ale nie ten sam...

W poszukiwaniu własnej tożsamości – tego kim jestem, dokąd zmierzam, skąd pochodzę – dokonuję transpozycji - do rodzaju formalnego zapisu - określam siebie poprzez jeden kształt, własną sygnaturę. Ta forma   przekształcana  jest na wiele sposobów, w wielu kontekstach znaczeniowych, mentalnych i formalnych, 

Nie utrwalam obrazu zewnętrznej przestrzeni wokół mnie, nie naśladuję rzeczywistości, nie odwzorowuję jej tematycznie. Malarstwo jest dla mnie aktem tworzenia, zapisu, obrazowaniem poprzez budowanie prostej formy. 

Nie odcinam się od rzeczywistości, ale zapisuję ją według własnego słownika. Interesują mnie wszelkie działania oparte na komponowaniu nakładaniu kolejnych "warstw", w położeniu równoległym, czasem prostopadłym, w przekształcaniu jednego znaku/motywu. Niekiedy z wykorzystaniem wycinka wybranego kształtu lub jego  "wewnętrznej" struktury. 

Dla definiowania formuły istnieje potrzeba ustanowienia języka, swoistego słownika znaczeń dla użytej metafory. To, co pojawia się na płaszczyźnie obrazu nie jest przypadkowe i nie jest poddane działaniu przypadku. I nie otoczenie buduje, w prostym bezpośrednim ujęciu, powód malarskiego gestu, malarskiej aktywności, jest nim przetworzony wyselekcjonowany element w postaci krzywej, rozgrywający płaszczyzny wzajemnych relacji naniesionych znaków.

Nie jestem malarzem materii, wybieram OPIS zawarty w formule krzywych.

Rezygnuję z perspektywy, nie ma tu iluzji rzeczywistości. Tworzę własną rzeczywistość Iluzyjną i metaforyczną  budowaną poprzez prostą formę znaków.

Człowiek podąża po torze krzywej, bardzo trudnej do ścisłego zdefiniowania. W określeniu wlasnej tożsamości próbujemy podobnie zdefiniować siebie - jak w zapisie równania definiującego krzywą - wypełniajac zbiorem punktow własną drogę, ograniczoną liczbą luków/zakrętów, prostą przerywaną lub rozgałęzioną, czasem bedąca płaszczyzną, ograniczoną lub otwartą przestrzenią. […]

Urszula Śliz


____________________

Urszula Sliz, absolwentka wrocławskiej ASP, artystka mająca w dorobku szereg wystaw indywidualnych i zbiorowych /m.in. 2007 „Młodzi artyści - młoda sztuka”, Galeria Grodzka, Lublin, 2007 "Identity", Galeria Otto Nagel, Berlin / we współpracy z Urszulą Ussakowską-Wolf/, 2008 "Dichotomos", Galeria 2 piętro, Wrocław, 2008 "Pamiętniki pokolenia Tamagotchi", Galeria Klimy Bochenskiej, Warszawa, 2008 Norwich Castle Art Show, Norwich, Norfolk Museum, UK, 2009 "Emblemat", The Hub, Newmu, Norwich, UK, 2010 "Point of Address" 2010, Outpost, Norwich, UK, kurator Peter Suchin , 2011 The Photographic Angle - " Rituals of Recreation" London, Leeds, Slough, Milton Keynes, Swondon, Crawley, UK