aktualności news

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że od 22.05.2020 Galeria wznawia działalność. Aktualne godziny pracy: Pon—Pt 12:00—18:00. Prosimy o wzięcie pod uwagę ograniczeń w zwiedzaniu wystaw i zaleceń w związku z pandemią. Informacje przy wejściu.
Zapraszamy na nową wystawę "NONSENS & SENS" i programy online #entropiawdomu.

 

#entropiawdomu

ENTROPIA W DOMU | ENTROPIA AT HOME

działania on-line | pokazy internetowe | on-line events | net screenings

od 20.03.2020 godz. 00:00 do odwołania

wstęp wolny | admission free

 

#entropiawdomu

Marcelo Zammenhoff

SŁOŃCE NAD LEHISTANEM / wersja pandemiczna | SUN OVER LEHISTAN / pandemic version

instalacja on-line | on-line installation

08.05 - 22.05.2020

otwarcie: 08.05.2020 godz. 20:00 | piątek

opening: friday, 08 may 2020, 8 PM

wstęp wolny | admission free

 

Zbigniew Makarewicz

NONSENS & SENS | Zbiory i podzbiory kompatybilne i niekompatybilne. 2020.

wystawa | instalacja | exhibition | installation

wystawa czynna od 22.05. do 19.06.2020

exhibition open from 22 May till 19 June 2020

wstęp wolny | admission free
projekty i ekspozycje stałe
permanent projects and exhibitions

 

ENTROPIA SZTUKI | ENTROPY OF ART

idee | działania | publikacje | rozszerzona przestrzeń ekspozycyjna | ideas | activities | publications | expanded exhibition space

 

WCMAM | WCModernArtMuseum

przestrzeń zbiegów okoliczności | ekspozycja stała | space of coincidences | permanent exhibition

 

Dziecięca Wytwórnia Filmowa_ dokumentacje
Children's Film Factory_d o c

 

DZIECIĘCA WYTWÓRNIA FILMOWA
CHILDREN'S FILM FACTORY

warsztat filmu animowanego dla dzieci | animated film workshop for kids

 

ARCHIWUM FILMOWE | FILM ARCHIVE

filmowe dokumenty sztuki i życia | projekt w trakcie | Art and Life Film Documentary | ongoing project

 

KATALOG ENTROPII SZTUKI | THE ENTROPY OF ART: A CATALOGUE

 

SIDOLUKSOGRAFIA | SIDOLUXOGRAPHY

projekt site-specific na podłodze galerii | site-specific project on the gallery floor
inne projekty other projects

 

SZCZYT FORMY | THE PEAK FORM

spotkania autorskie | artist meetings/talks

 

AUDIO_ENTROPIA

koncerty | działania | pokazy | instalacje | concerts | actions | shows | installations

 

ENTROPIA ROŚNIE v. 3.0 | ENTROPY INCREASES v.3.0

zdarzenia | pokazy | wystawy | publikacje | events | shows | exhibitions | publications

 

CINÉ_TROPY

idee | zdarzenia | pokazy | wystawy | ideas | events | screenings | exhibitions

 

GESTY MALARSKIE | PAINTING GESTURES

zdarzenia | events

 

MEDIA ENTROPII / ENTROPIA MEDIÓW [archiwum]
MEDIA OF ENTROPY / ENTROPY OF MEDIA [archive]

INTERAKTYWNY ŚPIEWNIK ŚRÓDMIEJSKI [1997] rekonstrukcja i re–aktywacja na www | THE INTERACTIVE MIDTOWN SONGBOOK [1997] www rekonstruction & re–activation

 

"WŁODZIMIERZ KALDOWSKI – CZŁOWIEK Z KAMERĄ" | "WŁODZIMIERZ KAŁDOWSKI - MAN WITH THE MOVIE CAMERA"

dvd + booklet | dvd + booklet

 

TRANS–WROCŁAW | TRANS–WROCŁAW

animacja / dvd+booklet | animation / dvd + booklet

 

Art'n'Scroll | Art'n'Scroll

sztuka w ruchu na nośnikach cityscroll | art in motion on the cityscrolls | 7-31.12.2016

 

Jerzy Bereś | ŻYWY POMNIK ARENA

W momencie, gdy młode drzewa będą dostawać liście, korzenie martwego należy pomalować na zielono.