aktualności news

 

18. BIENNALE SZTUKI MEDIÓW WRO

Dorota Błaszczak, Thomas Garnier

DAILY DATA ORCHESTRA | CENOTAPHS

instalacje | installations

15.05 - 31.05.2019

otwarcie: 15.05.2019 godz. 14:00 | środa

opening: wednesday, 15 may 2019, 2 PM

wstęp wolny | admission free

 

9. Międzynarodowy Festiwal MUSICA ELECTRONICA NOVA 2019

ODWRÓCONA SYMULTANA | REVERSE SIMULTANEOUS

koncert | elektronika | video | animacja | concert | electronics | video | animation

20.05.2019 godz. 19:00 | poniedziałek

monday, 20 may 2019, 7:00 PM
projekty i ekspozycje stałe
permanent projects and exhibitions

 

ENTROPIA SZTUKI | ENTROPY OF ART

idee | działania | publikacje | rozszerzona przestrzeń ekspozycyjna | ideas | activities | publications | expanded exhibition space

 

Dziecięca Wytwórnia Filmowa_ dokumentacje
Children's Film Factory_d o c

 

DZIECIĘCA WYTWÓRNIA FILMOWA
CHILDREN'S FILM FACTORY

warsztat filmu animowanego dla dzieci | animated film workshop for kids

 

ARCHIWUM FILMOWE | FILM ARCHIVE

filmowe dokumenty sztuki i życia | projekt w trakcie | Art and Life Film Documentary | ongoing project

 

KATALOG ENTROPII SZTUKI | THE ENTROPY OF ART: A CATALOGUE

 

WCMAM | WCModernArtMuseum

przestrzeń zbiegów okoliczności | ekspozycja stała | space of coincidences | permanent exhibition
inne projekty other projects

 

ARCHIWUM MEDIÓW
MEDIA ARCHIVE

Alicja i Mariusz Jodko | INTERAKTYWNY ŚPIEWNIK ŚRÓDMIEJSKI (1997) rekonstrukcja na www | Alicja i Mariusz Jodko | THE INTERACTIVE MIDTOWN SONGBOOK (1997) rekonstruction for www

 

AUDIO_ENTROPIA

koncerty | działania | pokazy | instalacje | concerts | actions | shows | installations

 

ENTROPIA ROŚNIE v. 3.0 | ENTROPY INCREASES v.3.0

zdarzenia | pokazy | wystawy | publikacje | events | shows | exhibitions | publications

 

SZCZYT FORMY | THE PEAK FORM

spotkania autorskie | artist meetings/talks

 

CINÉ_TROPY

idee | zdarzenia | pokazy | wystawy | ideas | events | screenings | exhibitions

 

GESTY MALARSKIE | PAINTING GESTURES

zdarzenia | events

 

"WŁODZIMIERZ KALDOWSKI – CZŁOWIEK Z KAMERĄ" | "WŁODZIMIERZ KAŁDOWSKI - MAN WITH THE MOVIE CAMERA"

dvd + booklet | dvd + booklet

 

TRANS–WROCŁAW | TRANS–WROCŁAW

animacja / dvd+booklet | animation / dvd + booklet

 

Art'n'Scroll | Art'n'Scroll

sztuka w ruchu na nośnikach cityscroll | art in motion on the cityscrolls | 7-31.12.2016