aktualności news





 

Jacek Zachodny

MIEJSCA ZAKRYTE

wystawa | exhibtion

29.01 - 19.02.2019

otwarcie: 29.01.2019 godz. 18:00 | wtorek

opening: tuesday, 29 january 2019, 6 PM

wstęp wolny | admission free

 

Jacek Zachodny

MIEJSCA ZAKRYTE pokaz, spotkanie autorskie

07.02.2019 godz. 18:00 | czwartek

thursday, 07 february 2019, 6:00 PM

wstęp wolny | admission free

 

Aino Nebel, Tomasz Niedziółka

KOLEKCJA PRYWATNA | PRIVATE COLLECTION

wystawa | exhibtion

28.02 - 19.03.2019

otwarcie: 28.02.2019 godz. 18:00 | czwartek

opening: thursday, 28 february 2019, 6 PM

wstęp wolny | admission free

 

XXXIII spotkanie autorskie z cyklu Szczyt Formy

Grzegorz Klaman

PRAKTYKI ADAPTACYJNE

spotkanie aytorskie | artist talk

21.03.2019 godz. 18:00 | czwartek

thursday, 21 march 2019, 6:00 PM

wstęp wolny | admission free




projekty i ekspozycje stałe
permanent projects and exhibitions





 

ENTROPIA SZTUKI | ENTROPY OF ART

idee | działania | publikacje | rozszerzona przestrzeń ekspozycyjna | ideas | activities | publications | expanded exhibition space

 

Dziecięca Wytwórnia Filmowa_ dokumentacje
Children's Film Factory_d o c

 

DZIECIĘCA WYTWÓRNIA FILMOWA
CHILDREN'S FILM FACTORY

warsztat filmu animowanego dla dzieci | animated film workshop for kids

 

ARCHIWUM FILMOWE | FILM ARCHIVE

filmowe dokumenty sztuki i życia | projekt w trakcie | Art and Life Film Documentary | ongoing project

 

KATALOG ENTROPII SZTUKI | THE ENTROPY OF ART: A CATALOGUE

 

WCMAM | WCModernArtMuseum

przestrzeń zbiegów okoliczności | ekspozycja stała | space of coincidences | permanent exhibition




inne projekty other projects





 

ENTROPIA ROŚNIE v. 3.0 | ENTROPY INCREASES v.3.0

zdarzenia | pokazy | wystawy | publikacje | events | shows | exhibitions | publications

 

AUDIO_ENTROPIA

koncerty | działania | pokazy | instalacje | concerts | actions | shows | installations

 

SZCZYT FORMY | THE PEAK FORM

spotkania autorskie | artist meetings/talks

 

CINÉ_TROPY

idee | zdarzenia | pokazy | wystawy | ideas | events | screenings | exhibitions

 

GESTY MALARSKIE | PAINTING GESTURES

zdarzenia | events

 

"WŁODZIMIERZ KALDOWSKI – CZŁOWIEK Z KAMERĄ" | "WŁODZIMIERZ KAŁDOWSKI - MAN WITH THE MOVIE CAMERA"

dvd + booklet | dvd + booklet

 

TRANS–WROCŁAW | TRANS–WROCŁAW

animacja / dvd+booklet | animation / dvd + booklet

 

Art'n'Scroll | Art'n'Scroll

sztuka w ruchu na nośnikach cityscroll | art in motion on the cityscrolls | 7-31.12.2016