aktualności news

 

Tomasz Mniamos

HISTEROTOMIA MÓZGU — 30 lat później | HISTEROTOMY OF BRAIN — 30 years later

fotografie | szablony | video z lat 1986-91 | photographs | stencils | video from 1986-91

09.10 - 19.10.2018

otwarcie: 09.10.2018 godz. 18:00 | wtorek

opening: tuesday, 09 october 2018, 6 PM

wstęp wolny | admission free

 

Michael J. Lyons

Film_loops

instalacja filmowa | pokazy | spotkanie autorskie | film installation | scfreenings | artist talk

23.10 - 06.11.2018

otwarcie: 23.10.2018 godz. 18:00 | wtorek

opening: tuesday, 23 october 2018, 6 PM

wstęp wolny | admission free

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ANIMACJI [MDA] | INTERNATIONAL ANIMATION DAY

pokazy | screenings

29.10 - 31.10.2018

otwarcie: 29.10.2018 godz. 17:00 | poniedziałek

opening: monday, 29 october 2018, 5 PM

wstęp wolny | admission free
projekty i ekspozycje stałe
permanent projects and exhibitions

 

ENTROPIA SZTUKI | ENTROPY OF ART

idee | działania | publikacje | rozszerzona przestrzeń ekspozycyjna | ideas | activities | publications | expanded exhibition space

 

Dziecięca Wytwórnia Filmowa_ dokumentacje
Children's Film Factory_d o c

 

DZIECIĘCA WYTWÓRNIA FILMOWA
CHILDREN'S FILM FACTORY

warsztat filmu animowanego dla dzieci | animated film workshop for kids

 

ARCHIWUM FILMOWE | FILM ARCHIVE

filmowe dokumenty sztuki i życia | projekt w trakcie | Art and Life Film Documentary | ongoing project

 

KATALOG ENTROPII SZTUKI | THE ENTROPY OF ART: A CATALOGUE

wystawa w siedzibie Fundacji Sztuki Współczesnej In Situ, Sokołowsko | exhibition at In Situ Contemporary Art Foundation, Sokolowsko

 

WCMAM | WCModernArtMuseum

przestrzeń zbiegów okoliczności | ekspozycja stała | space of coincidences | permanent exhibition
inne projekty other projects

 

ENTROPIA ROŚNIE v. 3.0 | ENTROPY INCREASES v.3.0

zdarzenia | pokazy | wystawy | publikacje | events | shows | exhibitions | publications

 

AUDIO_ENTROPIA

koncerty | działania | pokazy | instalacje | concerts | actions | shows | installations

 

SZCZYT FORMY | THE PEAK FORM

spotkania autorskie | artist meetings/talks

 

CINÉ_TROPY

idee | zdarzenia | pokazy | wystawy | ideas | events | screenings | exhibitions

 

GESTY MALARSKIE | PAINTING GESTURES

zdarzenia | events

 

"WŁODZIMIERZ KALDOWSKI – CZŁOWIEK Z KAMERĄ" | "WŁODZIMIERZ KAŁDOWSKI - MAN WITH THE MOVIE CAMERA"

dvd + booklet | dvd + booklet

 

TRANS–WROCŁAW | TRANS–WROCŁAW

animacja / dvd+booklet | animation / dvd + booklet

 

Art'n'Scroll | Art'n'Scroll

sztuka w ruchu na nośnikach cityscroll | art in motion on the cityscrolls | 7-31.12.2016