aktualności news

UWAGA: W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ GALERIA ENTROPIA OD DN. 12.03.2020 JEST NIECZYNNA DO ODWOŁANIA. Zapraszamy do naszych zasobów i archiwum online oraz specjalnych prezentacji na naszej stronie www i fb #entropiawdomu

ATTENTION: DUE TO THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION, ENTROPIA GALLERY IS CLOSED FROM 12 MARCH 2020 UNTIL FURTHER NOTICE. You are welcome to visit our online resources and archive along with special presentations on our website and fb #entropiawdomu

 

#entropiawdomu

ENTROPIA W DOMU | ENTROPIA AT HOME

pokazy internetowe | net shows

od 20.03.2020 godz. 00:00 do odwołania

wstęp wolny | admission free

 

#entropiawdomu

Izabela Chamczyk

CODZIENNOŚĆ W KORONIE | DAILY LIFE IN THE TIMES OF CORONA

performans dokamerowy online | online to-camera-performance

31.03.2020 godz. 12:00 | wtorek

tuesday, 31 march 2020, 12:00 PM

wstęp wolny | admission free
projekty i ekspozycje stałe
permanent projects and exhibitions

 

ENTROPIA SZTUKI | ENTROPY OF ART

idee | działania | publikacje | rozszerzona przestrzeń ekspozycyjna | ideas | activities | publications | expanded exhibition space

 

WCMAM | WCModernArtMuseum

przestrzeń zbiegów okoliczności | ekspozycja stała | space of coincidences | permanent exhibition

 

Dziecięca Wytwórnia Filmowa_ dokumentacje
Children's Film Factory_d o c

 

DZIECIĘCA WYTWÓRNIA FILMOWA
CHILDREN'S FILM FACTORY

warsztat filmu animowanego dla dzieci | animated film workshop for kids

 

ARCHIWUM FILMOWE | FILM ARCHIVE

filmowe dokumenty sztuki i życia | projekt w trakcie | Art and Life Film Documentary | ongoing project

 

KATALOG ENTROPII SZTUKI | THE ENTROPY OF ART: A CATALOGUE

 

SIDOLUKSOGRAFIA | SIDOLUXOGRAPHY

projekt site-specific na podłodze galerii | site-specific project on the gallery floor
inne projekty other projects

 

SZCZYT FORMY | THE PEAK FORM

spotkania autorskie | artist meetings/talks

 

AUDIO_ENTROPIA

koncerty | działania | pokazy | instalacje | concerts | actions | shows | installations

 

ENTROPIA ROŚNIE v. 3.0 | ENTROPY INCREASES v.3.0

zdarzenia | pokazy | wystawy | publikacje | events | shows | exhibitions | publications

 

CINÉ_TROPY

idee | zdarzenia | pokazy | wystawy | ideas | events | screenings | exhibitions

 

GESTY MALARSKIE | PAINTING GESTURES

zdarzenia | events

 

MEDIA ENTROPII / ENTROPIA MEDIÓW [archiwum]
MEDIA OF ENTROPY / ENTROPY OF MEDIA [archive]

INTERAKTYWNY ŚPIEWNIK ŚRÓDMIEJSKI [1997] rekonstrukcja i re–aktywacja na www | THE INTERACTIVE MIDTOWN SONGBOOK [1997] www rekonstruction & re–activation

 

"WŁODZIMIERZ KALDOWSKI – CZŁOWIEK Z KAMERĄ" | "WŁODZIMIERZ KAŁDOWSKI - MAN WITH THE MOVIE CAMERA"

dvd + booklet | dvd + booklet

 

TRANS–WROCŁAW | TRANS–WROCŁAW

animacja / dvd+booklet | animation / dvd + booklet

 

Art'n'Scroll | Art'n'Scroll

sztuka w ruchu na nośnikach cityscroll | art in motion on the cityscrolls | 7-31.12.2016

 

Jerzy Bereś | ŻYWY POMNIK ARENA

W momencie, gdy młode drzewa będą dostawać liście, korzenie martwego należy pomalować na zielono.