Audiokoan | fragment |

<<<

otwarcie >>>
obiekty >>>
Drżące Lustro >>>

 

Tomasz Sikorski
'OBRAZY DŹWIĘKOWE'

4 - 18.07.08

__________________________________________

Artysta prezentował instalacje, multimedialne kompozycje przedmiotów, obrazu i dźwięku.

Jedna z prac na wystawie - "Audiokoan", odwołuje się do teorii Sikorskiego o pokrewieństwie między niektórymi dziełami sztuki współczesnej a wywodzącymi się z buddyzmu zen koanami - krótkimi przypowieściami, czasem tylko zestawieniami pojęć, które wykorzystywane były przez nauczycieli duchowych do pokazania uczniom paradoksów istnienia. Uczucie, jakie u widza wywołuje stworzone przez artystę połączenie obrazów, dźwięków, przedmiotów powinno wyrwać go z rutyny postrzegania. Większość prac Sikorskiego to zagadki dla widza, w których nie chodzi o odpowiedź, lecz o przyjemność zgadywania.

Na wystawie znalazły się m.in. "Drżące lustro" (dosłowna realizacja tytułu), "Po Tacie" czy też "Na górskiej łące" - ruchomy obraz z dźwiękiem, w którym występują: górska łąka, Przemysław Kwiek oraz sam autor.

________________________

Tomasz Sikorski (ur. 1953, absolwent warszawskiej ASP) zaczynał w latach 70. jako uczestnik ruchu neoawangardowego, realizował prace o charakterze konceptualnym - m.in. działania, performances; zajmował się też fotografią artystyczną i dokumentalną. W latach 80. powstał szereg cyklów malarskich i instalacji malarskich, artysta kontynuował twórczość w zakresie sztuki performance, wykonywał prace fotograficzne oraz graffiti.

Sikorski jest również autorem filmów artystycznych, rysunków, druków i prac z dziedziny sztuki poczty, spektakli audiowizualnych i multimedialnych, instalacji przestrzennych.

W latach 1979-87 prowadził pracownię Dziekanka - interdyscyplinarny ośrodek artystyczno-edukacyjny ASP i Akademii Muzycznej w Warszawie. W latach 1984-88 wykładał w USA. Po 1992 roku prowadził Pracownię Przetwarzania Obrazu i Intermediów w Instytucie Sztuki i Kultury Plastycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Obecnie wykłada w Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, gdzie prowadzi pracownie Działań Multimedialnych.