<<<

 

Athletic Cinema 03
Krzysztof Gutfrański
HISTORIE OKA. O KSZTAŁTOWANIU SIĘ NOWOCZESNYCH TECHNIK WIDZENIA W XIX W. KINO PRZED KINEM.

wykład/pokaz"Krótko mówiąc, maszyny są społeczne nim staną się techniczne".

Gilles Deleuze ("Foucault")

 

Celem prezentacji jest przedstawienie kilku wybranych etapów technologii widzenia i obserwacji, które zostały wyodrębnione lub też rozwinięte w XIX wieku, będąc częściowo w opozycji do wcześniejszych tradycji. Dążenia te wpłynęły dobitnie na subiektywizację postrzegania i wyraźne rozdzielenie zmysłów. Razem z tym daje się zauważyć, że ingerencja techniki w ludzką naturę zdecydowanie zaczęła skracać dystanse, które dotychczas były z różnych względów nieosiągalne dla ludzkich zmysłów. W dobie industrializacji proteza i ciało stały się integralną całością zmieniając zasadniczo tempo człowieka w marszu ku przyszłości.


Wybrane etapy są oczywiście częścią dużo szerszych procesów determinowanych polityczno-ekonomicznie. Pozwala to jednak w pewien sposób odwrócić sytuację, by na szersze procesy można było spojrzeć przez dialektycznie rozumiane związki między techniką wewnątrz kultury wizualnej a każdym ze szczebli działalności społecznej.

Punktem wyjścia dla rozważań staną się dążące do wymiany i syntezy badania nad problematyką psychofizjologicznych warunków widzenia i iluzji ruchomego obrazu, jak również wykorzystujących patenty reprodukcyjne maszyn liczących. Stosowane do tego urządzenia "małej optyki" - podobnie jak wcześniej camera obscura - funkcjonowały zarówno w sferze praktyki, jak i dyskursu naukowo- artystycznego, mając decydujący wpływ na przygotowanie dzisiejszych sposobów postrzegania.


Wykład będzie miał charakter indywidualnie ilustrowanego tła, wprowadzającego do filmu Wernera Nekesa - "Film before film. What really happens between images" (1986), [polskie napisy].

-----------------

Projekt Athletic Cinema rozwija problematykę relacji widza wobec technicznych mediów obrazowych. Realizowany jest interdyscyplinarnie, przez szereg pokazów, prezentacji i spotkań połączonych z wykładami.

więcej: >>>