AudioEntropia 004
10.04.2008, godz. 18.00
April 10, 2008 at 6pm
Emiter_Franczak vs Poezja Konkretna

Emiter_Franczak vs. Concrete Poetry
Audio Video Performance

Marcin Dymiter (Emiter) - audio
Ludomir Franczak - video

Projekt duetu: Emiter, Franczak poświęcony jest poezji konkretnej a jego realizacja opiera się na bardzo ścisłej obecności i współpracy warstwy audio i video.
Materiał wyjściowy stanowią teksty z obszaru literatury niemieckiej, czeskiej oraz polskiej. Emiter i Franczak podejmują próbę interpretacji tych tekstów, traktując je jak swoistą partyturę, zapis napięć formalnych pomiędzy obrazem i dźwiękiem. Jest to hołd złożony awangardowej i żywej formie poezji, której przedłużone działanie obserwujemy w rytmach ulicy, w graficznych formach pojawiających się w mieście.

Marcin Dymiter (Emiter) - muzyk, improwizator, artysta dźwiękowy, porusza się w obszarze elektroniki, muzyki improwizowanej i elektroakustycznej. Eksperymentuje z brzmieniem, przetwarzaniem dźwięków towarzyszących naszemu życiu. Tworzy instalacje dźwiękowe, słuchowiska radiowe, muzykę do filmów, spektakli, przestrzeni publicznych. Do tej pory wydał 10 albumów.

Ludomir Franczak - artysta poruszający się na wielu płaszczyznach sztuki:
teatru, performance, designu, grafiki, malarstwa, instalacji przestrzennej, sztuki video. W swych działaniach łączy doświadczenie wielu dyscyplin, starając się znaleźć wspólny język z widzem.

Emiter & Franczak's project is dedicated to concrete poetry and based on the very close presence and co-operation of audio and video elements.
The starting point of the project is a selection of German, Czech and Polish literary texts. Emiter & Franczak attempt to interpret these texts, treating them as a sort of musical score, or a recording of the formal tensions between the image and the sound. The project is a tribute to the avant-garde, live form of poetry whose effect extends to the rhythms of the street and the graphic forms found in the city.

dokumentacja | documentation >>>

AUDIOENTROPIA
O projekcie / About project
_____________________

AudioEntropia / dźwięk w galerii
AudioEntropia to przestrzeń przeznaczona dla działań, których podstawowym elementem jest dźwięk. Dźwięk wieloznaczny, przecinający różne media, dostępny w działaniu, geście lub instalacji. Jego granicę określa nasza wyobraźnia i prawa fizyki.


AudioEntropia / sound in the gallery
AudioEntropia is a space dedicated to activities that mostly involve sound. Sound which is ambiguous, traverses many different media and is available in action, gesture and installation. Its boundaries are defined by the laws of physics and our imagination.


<<<

Projekt we współpracy
Project in co-operation with