To continue everywhere we go - Jim McAninch (LA) i Roland Schefferski (Berlin)


Pierwsza wspólna wystawa zatytułowana "To begin where we are", która odbyła się w 2001 roku w galerii Beyond Baroque w Los Angles, dokumentowała zapoczątkowany kilka lat wcześniej artystyczny dialog pomiędzy Jimem McAninchem (LA) i Rolandem Schefferskim (Berlin). Odtąd też obaj artyści kontynuując prowadzoną za pomocą internetu, sieci telefonicznej i poczty wymianę myśli, idei i refleksji wzbogacili ją o wymianę materialnych obiektów. O sposobie ich artystycznego opracowania decydował za każdym razem ich odbiorca. W 2004 roku wymiana ta zaowocowała wystawą "Return to sender" w berlińskiej galerii Zero.

Dokumenty i ślady artystycznego dialogu McAnincha i Schefferskiego są tematem wrocławskiego etapu ich współpracy. Otwierana 28 stycznia 2005 roku w galerii Entropia wystawa "To continue everywhere we go" nie ogranicza się jedynie do pokazu produkcji artystycznej, lecz ma raczej charakter wykraczającego poza przestrzeń galerii procesu artystycznego. Galeria Entropia w której wystawione są prace Jima McAnincha pełni niejako rolę centrum informacyjnego, łączącego rozlokowane w różnych punktach miasta miejsca sztuki. Na okres wystawy stają się nimi mieszkania Wrocławian zaproszonych do współpracy przez Rolanda Schefferskiego. Przychodząca do galerii publiczność dowiaduje się o tych dodatkowych lokalizacjach częściowo przemieszczonej wystawy i może umówić terminy ich zwiedzania.

Wystawie towarzyszyć ma projekcja filmu autorstwa Simone Froboese dokumentującego berliński etap dialogu McAnincha i Schefferskiego. W czasie wernisażu odbędzie się rozmowa, do uczestnictwa w której zaproszeni są wszyscy współautorzy, a także publiczność. więcej >>>

Roland Schefferski>>>

<<<