Lidia Zielińska jest kompozytorką. W swym dorobku artystycznym ma kilkadziesiąt opublikowanych partytur, kilka płyt kompaktowych, kilkaset afiszy koncertowych ze swoim nazwiskiem. W poznańskiej Akademii Muzycznej jest adiunktem na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, gdzie prowadzi klasę kompozycji, wykłady z współczesnych technik kompozytorskich, estetyki muzyki elektronicznej oraz ćwiczenia z instrumentacji. Wykładała gościnnie w konserwatoriach i uniwersytetach w Poznaniu, Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Amsterdamie, Heidelbergu, Kiszyniowie, Kolonii, Lund, Malmoe, Mińsku, Stuttgarcie, Sztokholmie i in. Pracowała w studiach elektronicznych w Krakowie, Warszawie, Gandawie, Malmoe, Stuttgarcie, Sztokholmie i Bourges. Opublikowała kilkanaście prac, które ukazały się w języku polskim, niemieckim, angielskim i szwedzkim. Kierowała festiwalem polskiej muzyki współczesnej ă'oznańska Wiosna Muzyczna', współtworzyła Światowe Dni Muzyki, jest członkiem komisji programowej 'Warszawskiej Jesieni'.

[ p o w r ó t ]

Lidia Zielińska
FILMY DLA UCHA - seans drugi
nowości z pogranicza muzyki elektronicznej,
konkretnej i słuchowiskowej
17.12.2001 godz.18.00
/poniedziałek/

w programie utwory
M.Barcz, J.Brózdy, M.Buchwald, A.Koszela,
J.Lublina, L.Zielińskiej i in.