STREAMS OF CONSCIOUSNESS
STRUMIENIE ŚWIADOMOŚCI
pokaz : 6.11. 2001 godz.18.00

Zestaw obejmuje dzieła następujących artystów: FACE LIKE A FROG / TWARZ JAK ŻABA - Sally Cruikshank NINE LIVES / DZIEWIĘĆ ŻYĆ - Karen Aqua VOICES / GŁOSY - Joanna Priestly SKYHEART / SERCE W CHMURACH - Dennis Pies PARADISIA - Marcy Page THE TRAP / PUŁAPKA - Amy Kravitz THICKET / GĄSZCZ - George Griffin TUGGING THE WORM - James Duesing PRELUDES IN MAGICAL TIME / PRELUDIA MAGICZNEGO CZASU - Sara Petty PARADE /PARADA - Joey Ahlbum DISSIPATIVE FANTASIES / ULOTNE FANTAZJE - David Ehrlich NEXUS - Rose Bond SUSPICIOUS CIRCUMSTANCES / PODEJRZANE OKOLICZNOŚCI - Jim Blashfield ASPARAGUS SZPARAG - Susan Pitt

[...] Towar i sztuka. Do dziś ten podział widoczny jest w amerykańskim filmie animowanym, jak nigdzie na świecie. Towar to komercyjna produkcja wielkich studiów, seriale telewizyjne i reklama. Sztuka jest dziełem niezależnych twórców, często robiących filmy samotnie, we własnym mieszkaniu, z wewnętrznej potrzeby, pasji, miłości do ruchomych obrazów. Zarabiają oni na swoje autorskie dzieła najczęściej ucząc w college'ach lub realizując filmy zleceniowe, których nie traktują w kategoriach sztuki. [...] Kilka lat temu David Ehrlich i George Griffin stworzyli zestaw amerykańskiej animacji niezależnej z lat 1984-1988, który nazwali STREAMS OF CONSCIOUSNESS (Strumienie świadomości). Wprawdzie znalazły się w nim filmy tylko trzynastu twórców, a więc daleko mu do pełnej reprezentacji, to jednak warto mu się przyjrzeć pod kątem wyłowienia zjawisk w jakiś sposób typowych dla dwóch ostatnich dekad. Griffin i Ehrlich, wedle własnych słów, przy wyborze kierowali się jednym, dość pojemnym kryterium : filmy miały, na swój indywidualny sposób, obrazować ăświat wewnętrzny" twórców. "Samotność - pisali - jest niezbędnym warunkiem animacji, podobnie jak pisania czy malowania. [...] W przypadku animatorów niezależnych (którzy projektują, animują i piszą swoje filmy) ten samotniczy proces prowadzi do zgłębiania wewnętrznego świata, gdzie mity przeplatają się ze snami. [...] Czy [wybrane przez nas] utwory tworzą jakąś neoekspresjonistyczną tendencję, przedłużenie mitologiczno-poetyckiego kina Mayi Deren, albo rodzimy ekwiwalent europejskiego surrealizmu, może być przedmiotem dyskusji. [...] Z pewnością da się w nich znaleźć wpływy Borowczyka, Norsteina i Svankmajera, czy amerykańskich "trikowców" - Breera i VanDerBeeka. Hollywood wyciska także swoje piętno nawet na tych, którzy ignorują albo nie dopuszczają do siebie jego podstawowych ideałów.Ó Charakterystyczną tendencją, która zarysowała się w ramach animacji niezależnej [...] [już w latach 70] jest film feministyczny. Przybiera on najczęściej formę autobiograficznej opowieści lub onirycznej, często erotycznej wizji, odzwierciedlającej specyficznie kobiecą wrażliwość. Klasycznym przykładem z tej drugiej grupy jest rewelacyjny SZPARAG Susan Pitt.

Powyższe słowa pochodzą z książki "Nie tylko Disney. Rzecz o filmie animowanym", której autorem jest Marcin Giżycki - krytyk sztuki, autor książek, filmów oraz wykładowca w Rhode Island School of Design w USA. Prezentowane filmy zostały nam udostępnione dzięki jego życzliwości. Marcin Giżycki wystąpił z wykładem i pokazem filmowym w galerii Entropia 20 listopada 2001

[ p o w r ó t ]