Maluję, piszę, filmuję. Prowadzę kurs pisarstwa w Ośrodku Postaw Twórczych we Wrocławiu. Jestem członkiem Grupy Plastycznej im. Franka Zappy. Mieszkałem w Stanach, gdzie ukończyłem Cornish College of The Arts na kierunkach malarstwa i technik video. W prezentacji "Wizyta w kraju ojczystym" obok wierszy pojawiają się fragmenty filmów "Oceany", "To jest nic w porównaniu z tym, co ten pistolet może" oraz "Artysta, dresiarz i przydupas". Pierwszy z nich jest poetyckim obrazem opartym na moich wrażeniach z pobytu w Ameryce. Dwa następne, stworzone z grupą Modesty Films International, opierają się na ironii i spontanicznym działaniu. W wierszach też nie unikam prześmiewczego tonu, a jednak lubię rzeczywistość, która mnie otacza i którą opisuję. Pisząc chcę ją przyswoić sobie i innym, ukazać podobieństwa pomiędzy ludźmi i zdarzeniami, zachować cenne momenty.

www.dream-o.com

[ p o w r ó t ]