Lorna Moore urodziła się w Liverpool, obecnie mieszka i pracuje w Hull w Anglii. Bada granice ludzkiego poznania poprzez instalacje, obrazy cyfrowe, rzeźbę oraz performance. Bada ciało i jego relacje do świata, w którym żyjemy. Lorna studiowała sztuki piękne na universytecie w Hull. Następnie uzyskała tytuł magisterski w dziedzinie sztuki i projektowania w Leeds Metropolitan University. Odwiedziła Polskę (Warszawę i Kraków) w 1999 roku, zbierając fundusze na przeprowadzenie badań. Wystawiała prace w wielu miastach Anglii, jak również w Irlandii i Hiszpanii. Praca zatytułowana 'Life is For Living' ['Życie jest do życia'] zachęca nas byśmy na chwilę porzucili obrzydzenie i zadali sobie pytanie kim i czym jesteśmy. Substancje pochodzące z trzewi użyte są do wypowiedzenia mocnych stwierdzeń na temat ludzkiej kondycji.
'Lfie is For Living' jest serią 80 obrazów fotograficznych pokazujących doświadczenie ludzkie takim, jakie ono naprawdę jest: dekadenckie, nie stroniące od przyjemności, seksualne, zabawne, niechlujne, niepokojace, obrzydliwe i pochłaniajace. Praca zgłębia kulturową dychotomię pomiędzy pożądaniem a odmową. Odmawiając trzewnej rzeczywistości tego co istnieje wokół nas, poniżamy całość ludzkiej istoty, a "chęć by mieć to wszystko" staje w konflikcie z naszą fizyczną rzeczywistością. 'Life is For Living' ma na celu pochłonięcie widza, zaś akt patrzenia wzmacnia naszą chęć podgladania tego co pożądane i obrzydliwe. Praca ta zachęca nas, byśmy na chwilę porzucili obrzydzenie i ambiwalencję wobec mentalnego uzdrawiania naszego ciała i otoczenia. Granice są nieostre i trwa zabawa z bogactwem trzewi.

Lorna Moore was born in Liverpool and lives and works in Hull, England. Lorna explores the boundaries of human experience through installation, digital imaging, sculpture and performance. Her poignant use of materials thoroughly investigates the body and its relationship to the world we live in. Lorna Studied at Hull University where she graduated in Fine Art. Later she completed her MA in Art and Design at Leeds Metropolitan University. She visited Poland in 1999 where she secured funding to undertake research. During her visit she travelled to Warsaw and Krakow. Lorna has exhibited in a variety of cities in England - also Ireland and Spain.
The work entitled 'Life is For Living' encourages us to suspend our disgust and raises questions about who and what we are. Displaced visceral substances are used to make powerful statements about the human condition. 'Life is For Living' is a series of 80 photographic images that shows human experience as it really is: decadent, self indulgent, sexual, funny, messy, disturbing, disgusting and consuming. The work explores the cultural dichotomy between desire and denial. Denying the visceral reality of what is around us demeans the wholeness of the human being and the 'desire to have it all' conflicts with our physical reality of life. 'Life is for living' is intended to consume the viewer, and the act of looking reinforces our voyeuristic approach to desire and disgust. This work encourages us to suspend our disgust and our ambivalence towards the de-sanitisation of our body/ environment. Boundaries are blurred and the rich qualities of the visceral are played with.

>>>

10.01.-30.01.2001

[ p o w r ó t ]