BIENNALE W WENECJI 2001
wykład Grzgorza Borkowskiego
i pokaz filmu P.Bołtryka i G.Borkowskiego
23.10.2001 godz.18.00

Biennale w Wenecji to niewątpliwie najbardziej znana w świecie prezentacja szerokiego spektrum sztuki współczesnej, jej najbardziej aktualnych tendencji. Pokaz ten najsilniej ogniskuje uwagę mediów, widzów, artystów, krytyków, kuratorów i historyków sztuki. Tworzy zatem istotny punkt odniesienia dla dyskusji o współczesnej sztuce. Weneckie Biennale jest sumą oddzielnych ekspozycji, przygotowanych przez wszystkie uczestniczące w nim państwa oraz obszernej, problemowej wystawy międzynarodowej, którą w tym roku przygotował Harald Szeemann, nadając jej prosty, ale migoczący różnymi odcieniami znaczeń tytuł 'Platea dell'Umanita / Plateau of Humanmankind / Plateau der Menschheit / Plateau de l'Humanite/ Na spotkaniu w Galerii Entropia przedstawiona zostanie subiektywna relacja z tegorocznego Biennale, złożona z filmu wideo Pawła Bołtryka i komentarza Grzegorza Borkowskiego. Będzie to okazja do przyjrzenia się wielu realizacjom artystycznym prezentowanym w Wenecji oraz ddo wymiany refleksji dotyczących najnowszej sztuki. Grzegorz Borkowski jest krytykiem sztuki i współredaktorem pisma Magazyn+Obieg Sztuki. Pracuje w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Paweł Bołtryk, artysta malarz, pracuje na ASP w Warszawie.

[ p o w r ó t ]