Mira Boczniowicz - "autor obrazów", jedna z najbardziej interesujących osobowości młodej sztuki Wrocławia. Grafik poszukujący przestrzeni pomiędzy starymi i nowymi mediami...

[ e n t r o ]

[ p o w r ó t ]