aktualności news

 

Agnieszka Jarząb, Maciek Bączyk

kinoMANUAL: Site-Specific Animation | kinoMANUAL: Site-Specific Animation

animacje | instalacje | obiekty optyczne | performans | animations | installations | optical objects | performance

9—31.01.18 | kinoManual: Laboratorium 13.00—19.00 | 12.01.18 wernisaż godz.18.00 | 23.01. pokaz

9—31.01.18 | kinoManual: Laboratorium 1 pm—7 pm | 12.01.18 opening 6 pm | 23.01.18 screening

wstęp wolny | admission free

W poniedziałek 22.01.2018 Galeria nieczynna.

In Monday 22 January 2018 Gallery is closed.

 

Agnieszka Jarząb, Maciek Bączyk, Maciej Polak

kinoMANUAL & Pin Park: audio/video LIVE

audio/video LIVE

23.01.2018 godz. 18:00 | wtorek

tuesday, 23 january 2018, 6:00 PM

wstęp wolny | admission free
projekty i ekspozycje stałe
permanent projects and exhibitions

 

DZIECIĘCA WYTWÓRNIA FILMOWA
CHILDREN'S FILM FACTORY

warsztat filmu animowanego dla dzieci | animated film workshop for kids

 

Dziecięca Wytwórnia Filmowa_ dokumentacje
Children's Film Factory_d o c

 

ARCHIWUM FILMOWE | FILM ARCHIVE

filmowe dokumenty sztuki i życia | projekt w trakcie | Art and Life Film Documentary | ongoing project

 

ENTROPIA SZTUKI | ENTROPY OF ART

działania | idee | rozszerzona przestrzeń ekspozycyjna | activities | ideas | expanded exhibition space

 

KATALOG ENTROPII SZTUKI | THE ENTROPY OF ART: A CATALOGUE

wystawa w siedzibie Fundacji Sztuki Współczesnej In Situ, Sokołowsko | exhibition at In Situ Contemporary Art Foundation, Sokolowsko

 

WCMAM | WCModernArtMuseum

przestrzeń zbiegów okoliczności | ekspozycja stała | space of coincidences | permanent exhibition
inne projekty other projects

 

AUDIO_ENTROPIA

koncerty | działania | pokazy | instalacje | concerts | actions | shows | installations

 

SZCZYT FORMY | THE PEAK FORM

spotkania autorskie | artist meetings/talks

 

CINÉ_TROPY

idee | zdarzenia | pokazy | wystawy | ideas | events | screenings | exhibitions

 

GESTY MALARSKIE | PAINTING GESTURES

zdarzenia | events

 

"WŁODZIMIERZ KALDOWSKI – CZŁOWIEK Z KAMERĄ" | "WŁODZIMIERZ KAŁDOWSKI - MAN WITH THE MOVIE CAMERA"

dvd + booklet | dvd + booklet

 

TRANS–WROCŁAW | TRANS–WROCŁAW

animacja / dvd+booklet | animation / dvd + booklet

 

Art'n'Scroll | Art'n'Scroll

sztuka w ruchu na nośnikach cityscroll | art in motion on the cityscrolls | 7-31.12.2016