instalacja poetycka
WIDMA
30.04.

występują:
Mirella Rogoza-Biel
Sylwia Ryba
Marcin Chludziński
Agata Horbacewicz
Dorota Telega

muzyka:
Katarzyna Ucińska

oprawa plastyczna:
Marta Siłanow
Paweł Hęćka
Daniel KrystaPzemiana następuje w nas przez lata.
Upływ czasu, doświadczenia, wybory - czynią z nas takich, jakim i staramy się być . Delikatnie odsuwając się od pierwotnej wizji, staramy się poczuć własną kreację.
Właściwa przemiana dokonuje się w nas w jednej chwili, w jednym spotkaniu, w zderzeniu naszego fundamentu z otwartą emocją...
Zaczynamy wówczas walczyć by BYĆ.

Uczestnikami instalacji są osoby, których zainteresowania od paru lat skupiają się wokół form związanych ze sztuką. Spotkanie i rozmowa, skierowane na poezję Urszuli Małgorzaty Benki stały się inspiracją do wspólnego działania.
W wierszach tej poetki wyzwolone zostały w subtelny i mocny sposób intuicja, pragnienie, strach; wzajemne przenikanie się mężczyzny z kobietą. Poezja, która prowokuje do działania jest przebudzeniem się w mroku, wydostaniem ze snu by obcować z wyobraźnią.
Instalacja poetycka to czas bycia ze słowem napiętnowanym formą.

[ p o w r ó t ]