Komfort jest pojmowany jako zestaw urządzeń i warunków zapewniających wygodę i zaspokajających wymagania estetyczne. Niewątpliwie tyle może być rozmaitych kombinacji i zestawów urządzeń i warunków, ile indywidualnych upodobań. Ale czy poczucie wygody zależy wyłącznie od odpowiedniej scenografii, najtrafniejszego zbioru rzeczy ? Czy jest prostą, nieomalże automatyczną reakcją podmiotu na zestaw przedmiotów ? Czy nie jest, w conajmniej równej mierze, efektem postawy duchowej ? Czy może oderwać się od rzeczy i uniezależnić od warunków ? Tytuł wystawy przewrotnie sugeruje zawężenie pola poszukiwań do ściany i podłogi. Autorki - Ewa Ciepielewska, Bożena Grzyb-Jarodzka, Julita Gielzak, Alicja Jodko, Magda Migacz, Ewa Mildner i Monika Zywer - nie udzielaja prostej i jednoznacznej odpowiedzi, wychodząc poza domenę przedmiotów użytkowych, a nawet przedmiotów sztuki.

[ e n t r o ]

[p o w r ó t]