"Herzklekotten" jest dokumentem z Konferencji o Miłości, która miała miejsce w Teatrze Polskim we Wrocławiu w lipcu tego roku.
Konferencja o Miłosci była pomyślana jako cykl prelekcji przedstawicieli religii oraz nauki na temat przeszłego i teraźniejszego pojmowania miłosci. Towarzyszyła jej wystawa instalacji artystów Centrum Sztuki Dzisiejszej REAKTOR, projekcja realizacji video WRO Centrum Sztuki Mediów oraz Video Terroristen. Każdy dzień Konferencji kończyly imprezy klubowe (koncerty, sound system).
Pomysł stworzenia dwudniowej imprezy wyszedł od Pawła Wierzbickiego - współtwórcy legendarnego sound systemu Roots Controla. Pragnieniem organizatorów (obok Pawła imprezę zorganizowały Viola Tycz, Agata Kordecka oraz Kasia Suska) było stworzenie możliwości porozmawiania o miłosci z jak najszerszego horyzontu. Zestawiono więc wystapienia przedstawicieli różnych wyznań (którzy opowiadali o tym, czym miłość powinna być) z naukowcami (rozprawiającymi jak obecnie definiowana jest miłość). Zbudowanie na tej zasadzie Konferencji dało możliwość przyjrzenia się jak daleko cywilizacja odeszła od swiętych zasad w stronę dekadencji i w niektórych przypadkach zanegowania istnienia miłości.
Cel, który przyświecał Herzklekotten był następujący : w dobie narastających antagonizmów i konfliktów potrzebne jest "mówienie o miłości".
Film z tego wydarzenia próbuje całą tę przebogatą materię podsumować.

[tekst: Viola Tycz]

Autorzy filmu "Herzklekotten"

Zdjecia: Wojciech Mincel, Viola Tycz, Agata Kordecka, Bartlomiej Nowowiejski
Montaż: Agata Kordecka, Viola Tycz
Dzwięk : Pawel Wierzbicki, Agata Kordecka

[ p o w r ó t ]