Jak powstaje film animowany ?
J ak to się dzieje, że nieruchome obrazki zaczynają opowiadać historie ?
J ak to możliwe, że zwykłe przedmioty zaczynają płatać figle ?
J ak plama z farby może przemienić się w zwierzaka i pogalopować po kartce papieru ?

Na warsztatach dzieci realizowały krótkie formy filmowe poprzez pracę i zabawę z kamerą skonfigurowaną z komputerem. Wykonując proste czynności przesuwania przedmiotów, wyciętych figur, dorysowując i domalowując nowe elementy, czy modelując plastelinę pod obiektywem kamery stworzyły swój pierwszy filmik.

warsztaty prowadzili:
Alicja Jodko
Andrzej Rerak
Mariusz Jodko

[ p o w r ó t ]

Warsztaty2002 CD-ROM