Henryk Waniek
- malarz i pisarz, wszechstronny artysta łączący kunszt obrazowania z rozległą erudycją. Jego obrazy prowadzą poza wymiar świata widzialnego, a jego eseje potrafią nadać zamierzchłym faktom i ich ukrytym powiązaniom wymiar osobistego przeżycia. Są rekonstrukcją tajemnic wpisanych w potoczną rzeczywistość, w miejsca szczególne, magiczne. Śląsk jest dla Wańka rejonem wyróżnionym, mitycznym, ze śląskiego krajobrazu czyta on jak z ksiąg ezoterycznych.
B IBLIOTEKA OSOBISTA to ekspozycja o niesalonowym charakterze, adorująca ruinę pisma, przekazów nawarstwionych w czasie, dająca wyraz fascynacji alchemią, magią, wiedzą tajemną. Zawsze obecny w twórczości Wańka związek przekazu wizualnego i słownego, tutaj znajduje szczególnie wyraźne spełnienie. Na ekspozycję składają się obiekty-teksty, obiekty-obrazy, emblematy, manuskrypty.

[ p o w r ó t ]
B i b l i o t e k a    >>>