"Traumaticon Reklamagiczny" to siódme przedstawienie spółki autorskiej i wykonawczej występującej od 11 lat pod szyldem "Krótkiej Sceny". Nie po raz pierwszy odwołujemy się do znanej z życia codziennego konwencji teatru (a właściwie teatrzyku) absurdu (a może groteski?). Przedstawiamy naszą subiektywną wizję reklamowych spektakli promocyjnych i badań opinii publicznej. Chcielibyśmy w tym miejscu podziękować za patronat naukowy naszego przedsięwzięcia Instytutowi Badań Ostatecznych Wydziału Socjotechniki Stossowanej i Psychostymulacji Uniwersytetu San Pedro. P.Sz.-J.S.
[ p o w r ó t ]