Jeżeli przyjmiemy, że EKSLEKTYKA stara się wyciągnąć z każdej sytuacji jakąś wartość, zrozumiemy znaczenie przekazu ideowego "obrazów ekslektycznych" a jeśli poszerzymy znaczenie pojęcia o "badanie możliwości" zbliżymy się do określenia struktury formalnej tych prac. Pretekstem do rozwiązań formalnych, badania przejrzystej, przenikającej się, migotliwej malarskiej materii, pełnej potknięć, ekspresji i przypadku, stają się przestrzenie intymnych i ckliwych wzruszeń, naiwnych pragnień. AUTOR ODNOSI SIĘ DO NICH Z SYMPATIĄ

Autor
Studia w PWSSP we Wrocławiu. Dyplom w prac. prof Z.Karpińskiego. Twórca filmowy, bierze też udział w ruchu młodego teatru. Współpracuje z "Centrum Światła"i Teatrem Prawdziwym. Bierze udział w wielu festiwalach, warsztatach multimedialnych i wystawach. Jest współzałożycielem galerii SZALONA MASARNIA. Obecnie pracuje jako adiunkt w ASP Wrocław. Zajmuje się filmem eksperymentalnym oraz wieloma technikami zapisu i kreowania obrazu.

[ p o w r ó t ]