filmy dokumentalne o zjawiskach
sztuki współczesnej
24.07 ModernArt Jokes /od Duchampa do dzi¶, Fluxus/
29.07. Lovely, lovely /piękno w sztuce, Matisse, Basquiat/

/filmy w ang.wersji jęz./

[ p o w r ó t ]