Program pokazów:

Film dokumentalny o Man Rayu
oraz
filmy artysty z lat 20-tych:
EMAK BAKIA
LE RETOUR A LA RAISON
L'ETOILE DE MER
LES MYSTERES DU CHAEAU DU DE

Man Ray /1890-1976/ malarz i fotograf amerykański, uczestnik ruchu dada /założyciel grupy New York Dada/. W 1921 roku przybywa do Paryża i bierze udział w początkowej fazie powstawania surrealizmu. W obszarze fotografii dokonuje wielu eksperymentów i wynalazków mających znaczenie artystyczne /rayogramy/. Równie interesujące są jego "ready mades" oraz filmy wyrastające z poetyki surrealizmu.

 

[ p o w r ó t ]