Idea ciągłego odradzania się to jedna z najbardziej podstawowych nauk buddyjskich. Zwykły śmiertelnik nie ma bezpośredniego wpływu na czas i miejsce swych przyszłych narodzin. Jednak rozwinięci duchowo mistrzowie mają zdolność świadomego wyboru swego odrodzenia po to, by zgodnie ze złożonym ślubowaniem jak najlepiej pracować dla dobra wszystkich czujących istot.

Uznawanie niektórych osób za inkarnację wielkich mistrzów znane było dużo wcześniej w Indiach i innych krajach buddyjskich. Innowacja jaką wniósł tybetański system odnajdowania tulku czyli świadomie inkarnowanych lamów polega na wyszukiwaniu wybitnie uzdolnionych dzieci i poddawaniu ich już od najmłodszych lat indywidualnemu, szczególnie starannemu kształceniu. Gjalła Karmapowie byli pierwszymi inkarnowanymi lamami buddyzmu tybetańskiego rozpoznawanymi jako kolejne reinkarnacje i uważani są za największych urzeczywistnionych duchowo mistrzów Tybetu.

Pierwszy Karmapa pozostawił przed śmiercią w 1193 r. list przepowiadający szczegóły swych przyszłych narodzin. Podobnie czynił w kolejnych inkarnacjach, podtrzymując w ten sposób aż do dziś najstarszą linię świadomych inkarnacji. Z czasem system odnajdywania tulku zakorzenił się we wszystkich szkołach (tradycjach) buddyzmu tybetańskiego. Jednak zdolność przepowiadania szczegółów swych przyszłych narodzin jest czymś wyjątkowym i tylko Karmapowie ją posiedli. Inni tulku odnajdowani są dzięki wizjom i wskazówkom takich lamów, jak Dalajlama czy Karmapa.

Jego Świątobliwość Karmapa w swych kolejnych wcieleniach jest najwyższym lamą szkoły Karma Kagju i jej duchowym przywódcą. Oficjalna siedziba Karmapy mieści się w klasztorze Tsurphu w centralnym Tybecie.

W styczniu 1981 r. J.Ś. XVI Gjalła Karmapa Rangdziung Rigpi Dordże, który zmarł w listopadzie tegoż roku , ofiarował swemu duchowemu synowi J.E. XII Tai Situpie owinięty w brokat amulet, mówiąc: "To jest twój strażnik. W przyszłości przyniesie on wiele pożytku". Jak się okazało był to List Przepowiednia, mówiący o czasie i okolicznościach narodzin kolejnej inkarnacji Karmapy. Na podstawie tego listu w roku 1992 została odnaleziona obecna, siedemnasta już inkarnacja Karmapy.

J.Ś. XVII Gjalła Karmapa urodził się 26 czerwca 1985 roku w rodzinie nomadów we wschodnim Tybecie. Jego narodzinom towarzyszyło wiele cudownych znaków , które przywiodły mieszkańców wioski do przekonania, że nowo narodzone dziecko musi być kimś niezwykłym. Kiedy Karmapa ukończył cztery lata, został zaproszony do pobliskiego klasztoru by podjąć naukę.

W maju 1992 r. Karmapa opuścił na własną prośbę klasztor Kalek i udał się do domu rodziców. Nalegał, żeby rodzina przeniosła się o miesiąc wcześniej z zimowego do letniego obozowiska. Dzięki temu grupa , którą wysłano z klasztoru Tsurphu na poszukiwania XVII inkarnacj Karmapy odnalazła go w miejscu, które opisał w swej przepowiedni J.Ś. XVI Karmapa. To samo miejsce ujrzał wcześniej w wizji J.Ś. Dalajlama.

Tysiące ludzi przepełnionych radością witały w klasztorze Tsurphu, siedzibie wszystkich Karmapów, nową inkarnację swojego Guru. Jego Świątobliwość Dalajlama udzielił Karmapie oficjalnej Pieczęci Aprobaty. Również komunistyczne władze chińskie, po raz pierwszy w historii, oficjalnie uznały jakieś dziecko za tulku. Otworzyło to drogę do odnajdywania inkarnacji inych lamów w okupowanym Tybecie.

W trakcie Ceremonii Obcięcia Włosów, która poprzedzając Intronizację odbyła się w "lhaskiej katedrze" - świątyni Dżokhang, wręczono Karmapie dary i nadano mu imię, które przepowiedział Guru Rinpocze: Ogjen Drodyl Trinlej Dordże.

27 września 1992 roku ostatecznie zakończył się długi okres oczekiwania na powrót Najwyższego Schronienia, Aktywności Wszystkich Buddów , Tego, Który Zna Trzy Czasy, Jego Świątobliwości Karmapy. Zgodnie z życzeniami wszystkich lamów, mnichów i świeckiej społeczności Tsurphu, klasztorów Karma Kamtzang z Tybetu, Nepalu i Indii oraz tysięcy uczniów z całego świata, Jego Świątobliwość został intronizowany w klasztorze Tsurphu.

"Living Buddha" w reżyserii Clemensa Kuby to fenomenalny zapis wydarzeń, które miały miejsce 10 lat temu. Film pokazuje poszukiwanie, odnalezienie oraz intronizację siedemnastej inkarnacji Gjalła Karmapy.
Jest fascynującą opowieścią o niezwykłym chłopcu urodzonym w rodzinie tybetańskich nomadów, którego przeznaczeniem było stać się jednym z największych żyjących świętych naszych czasów. Nirmanakają - cielesną emanacją Wadżradhary. Żyjącym Buddą.

 

P.S.
28 grudnia 1999 roku J.Ś. XVII Karmapa potajemnie uciekł z okupowanego przez Chińczyków Tybetu. Ten niezwykły wyczyn - siedmiodniowa, piesza i konna przeprawa przez Himalaje - poruszył opinię publiczną na całym świecie, relacjonowały go wszystkie największe agencje informacyjne. Karmapa udał się do siedziby J.Ś. Dalajlamy w Dharamsali w Indiach, gdzie uzyskał status uchodźcy.

oprac. Lesław Pajek

[ p o w r ó t ]

 

Ośrodek Benchen Karma Kamtzang we Wrocławiu

www.benchen.org.pl