INFUNDYBUŁA CHRONOSYNKLASTYCZNA

czyli pokaz przedmiotów o urojonej użyteczności, w formacie krajowym, wykonanych ze szlachetnie starzejących się metali, szkła, przekombinowanych mechanizmów znanych skądinąd, przy dyskretnym udziale luster i prądu elektrycznego. Całość jest pod wielkim wpływem wzorów Hertza, kąta Brewstera, przegubów Cardana, zarysów specjalnych Wildhabera-Nowikowa i innych wybitnych twórców. Wobec powyższego, autor tych przedmiotów zwany jest SZTUKMISTRZEM.

infundybuła (z łac.) - lejek
chrono (z grec.) - czas
synklastyczna - przestrzeń nagięta ze wszystkich stron w tym samym kierunku

[ p o w r ó t ]

[Referator]
kliknij aby posłuchać wykładu


[Autoluminator]
[Android]

[Machinator]

[Laterna Magica]

[Megalomaniator]

[Lancknecht]
>>>
Inne prace