GRANICA OBRAZU
Olga Czernomaz , Anna Jałosińska, Jakub Lech, Maria Potężny, Wanda Seredyńska, Martyna Żółtaszek, Czesław Chwiszczuk, Ireneusz Olszewski, Stanisław Sasak, Maja Wolińska

15.03-29.03

"GRANICA OBRAZU" (edycja druga) to wystawa prac po kolejnym plenerze multimedialnym, który miał miejsce między 7 a 15 czerwca 2001 r. w Domu Trzech Kultur w Niedamirowie k. Lubawki. Tym razem doszło do spotkania studentów i wykładowców z ASP we Wrocławiu i Willem de Kooning Academie z Rotterdamu. Uczestnicy pleneru w dalszym ciągu poszukiwali i starali się pogłębiać własną świadomość, czym w swojej istocie jest obraz i gdzie przebiega granica wyznaczająca kadr. Równorzędną do działań warsztatowych była wymiana doświadczeń i refleksji związanych z tematem pleneru między polskimi a holenderskimi studentami i wykładowcami. Do rejestracji i kreacji używano różnych technik, takich jak fotografia, film 16mm, video czy techniki komputerowe.

[ p o w r ó t ]


Stanisław Sasak